Ved å fremvise gjennomsnittet av målingene gjort på lokasjonen, er det lettere å forstå om nivået er høyere eller lavere enn hva som er “normalt”. Tilsvarende funksjon kommer til å bli tilgjengelig på alle våre lokasjoner senere. Prøv selv på lokasjonssiden for Åmodt bru.