En plattform for å
mestre
vassdrag

Hvor trenger du mer data?

Intoto® er en plattform for data fra vassdrag til profesjonelle aktører.

ELVER ⎜ BEKKER ⎜HAVNER ⎜ FJORDER ⎜ DAMMER

Været blir villere, våtere og heftigere.
Vannmiljøer blir mer og mer sårbare.
Da trenger samfunnet vanndata i store mengder;
Informasjon og kunnskap,
formidlet slik at det går an å forholde seg til det.

Det er hva Intoto leverer.

Vann er vår viktigste felles ressurs

Vassdrag er som blodårer og en livsnerve gjennom alle verdens kontinenter.
Vår slagkraftige og skalerbare plattform er relevant over hele kloden.
Derfor er vårt mål å bli en global aktør – vi skal gi kunder over alt den totale innsikten de trenger for å ta de riktige avgjørelsene.

 

Vi hjelper verden til å forstå og forvalte vann,
på en sikrere og bærekraftig måte.