Plattformen for

Elvedata i sanntid
Jeg vil ha!Lokal vanndata?
INTOTO GJØR VANN MENINGSFULLT

Verdifull
flomvarsel

Dagens flomvarslinger er veldig generelle og gir lite fakta om det spesifikke vassdrag. Vår plattform gir vesentlig mer lokal og detaljert data om hva som skjedde,  skjer og kommer til å skje.

Mer

Optimaliserte
vannkraftverk

99% av Norges energi er vannkraft, hvor kraftverkene ofte har krav om minstevannsføringer i vassdrag. Det er i alles interesse å styre vannmengder i vassdrag ut fra både produksjon og vassdragsmiljø. Da trenger man å vite hva som skjer i vassdragene.

Mer

Forutsigbare
oppdrettsanlegg

Vannet fra fjellet har mange steder en styrende påvirkningskraft på vannkvalitet i norske fjorder. Mer lokal innsikt muliggjør tiltak ved endringer i vannkvalitet – lenge før det påvirker oppdrettsanleggene.

Mer

Balanserte
vassdragsmiljø

Mange elver har kalkingsanlegg for å forbedre vannmiljø. Ved å kjøre anleggene mer nøyaktig, sparer man penger og skaper et mer stabilt vannmiljø for fiskene og mer balansert vannkvalitet.

Mer

… og mye mer!

Vi hjelper selskaper, det offentlige og private som har behov for mer og bedre grunnlag for å gjøre sine beslutninger basert på hva som skjer i vassdraget.

Mer

Vann er
verdens viktigste ressurs

Med Intoto forvalter vi bedre sammen

Aktuelt

Intoto beta lansert

Intoto beta lansert

23. juni lanserte Intoto betaversjonen av plattformen. Dette er første steg og en milepæl for etableringen av en ny standard for fakta fra vassdrag – i sanntid.

read more
Norges smarteste vassdrag er åpnet

Norges smarteste vassdrag er åpnet

I 2015 skapte ekstremværet Synne storflom i Kvinesdal med enorme materielle skader. Nå blir vassdraget i Kvinesdal Norges smarteste, der mer enn 40 målepunkter skal gjøre at ikke neste flom kommer like overraskende.

read more

Snart tilgjengelig rundt deg!