Velg en side

Morten Hauan (COO) instruerer statsråd Kjell Ingolf Ropstad på koblingsmekanismen.

På selveste sankthans, i et telt langs elven Kvina, under steikende sol, fikk statsråd Kjell Ingolf Ropstad æren av åpne norges smarteste vassdrag. Ved hjelp av en hageslange – selvfølgelig. Den symbolske handlingen markerte en milepæl, hvor Kvina vassdraget nå er det vassdraget i Norge hvor man har mest innsikt i hva som faktisk skjer.

– Dette er det første vassdraget som får denne teknologien, men utfordringene er de samme i elver og vassdrag over hele Norge. Interessen fra statlige etater, kommuner og næringsliv andre steder i landet har derfor vært stor for dette prosjektet, sier Aagedal.

Direktør i Norges største kraftverk, Sira-Kvina kraftselskap, Gaute Tjørhom, fikk æren av å aktivere Intoto nettsystem.

– Det er mange parametre som påvirker vår rolle f.eks.i flomsituasjoner. Vi har mange hensyn å ta. Elvebredder har blitt mer utbygd, og mange har nok glemt hvordan elvene var før i tiden før reguleringer. Vi har klart oss bra, men vi kan bli bedre. Nøkkelen er mer fakta. Intoto tilbyr et system vi kan kalibrere beslutninger mot.

 

 

I Intoto sin ånd, var det en uformell setting. Arrangementet var lukket, men selv på kort varsel var det ca. 50 personer tilstede, bl.a.:

 • statsråd Kjell Ingolf Ropstad
 • Gaute Tjørhom fra Sira-kvina kraftselskap
 • Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal 
 • Arne Thomassen, fylkesordfører
 • CTO fra Oxidane og Valide fra investorer
 • Ingunn Foss, stortingsrepresentant
 • Arnt Abrahamsen, leder for Listerrådet
 • Representanter for flom-, vann- og næringsmiljø fra flere kommuner
 • samarbeidspartnere som NIVA, VEGA, GCE Node, Kartverket etc.
 • Lister Nyskaping, Forskningsrådet etc. fra virkemiddelapparat
 • Med flere