Instrumentering & Sensorikk

Neste generasjon
instrumentering!

Intoto har utviklet et høyteknologisk produkt for instrumentering i elver, bekker, fjorder, havnebasseng m.m. Skreddersydd for optimal innsikt – så vannet kan snakke til Intoto plattform i sanntid.

Enheten avleser vannivå og flere parametre. Målinger er kun tilgjengelig for Intoto kunder eller via våre partnere.

Vi kaller den Observatus.

Alle energimuligheter

Enheten har egen solcellemodul, kan integreres i strømgrid eller installeres som hybrid med innebygd UPS.

Ekstrem nøyaktighet

Enheten leverer målinger med ekstrem nøyaktighet av oppløsning og hyppighet.

Z

Robust kvalitet

Laget for å stå i naturen i mange år. Industrikvalitet og høyteknologi i en unik kombinasjon.

Dataflyt og datakommunikasjon

Neste generasjon
datalogger!

For å oppnå den kvaliteten på vanndata Intoto tilbyr, har Intoto utviklet en egen datalogger. Flere innovasjoner i teknologien muliggjør data og dataflyt man ikke har sett før.

Enheten har støtte for en rekke etablerte teknologier, og er samtidig rigget for fremtiden.

Vi kaller den Apparatus.

 

Flersidig redundans

Enheten har støtte for flere sensorkilder, energikilder og kommunikasjonsmåter – samtidig. Dette muliggjør flersidig redundans.

Universell bruk

Enheten er ekstremt fleksibel, og brukes både på nye installasjoner og/eller integrasjoner mot eksisterende installasjoner med toveis styring.

+

Alltid oppdatert

Enheten har innebygd OTA Updates, som ivaretar at systemet alltid har nyeste og beste programvare – eller kan fjernstyres og skreddersys.

Datahub

Neste generasjons
skyplattform for vanndata

Vår skyplattform er et kraftig skalerbart system av komponenter for å samle og serve vanndata av kvalitet.

Sanntids konverteringer

Vanndata i vår skyplattform konverteres til behov i sanntid.

Klimaplattform

Skyløsningen fletter Intoto vanndata med annen tilgjengelig klimadata så du får alt på ett sted!

g

Best mulig data

Vår data kan kalibreres tilbake i tid hvis det er forhold i naturen  som har gitt unøyaktige data.

Kompatibel med de fleste anerkjente plattformer

Med Intoto plattform har du alle muligheter åpne for integrasjon av datastrøm.
Vi støtter alle anerkjente protokoller, og vår utviklingsavdeling kan skreddersy mot alle behov.

+ din data!

Plattformen er klar for din egen vanndata!

Mikrotjenester og brukerverktøy

Neste generasjon
tjenester fra vann!

Intoto sin misjon er å tilby de mest brukervennlige tjenestene, bygget på vår avanserte motor. Vår målgruppe er både profesjonelle aktører – og folk flest. De neste årene vil vi introdusere mange nyskapende løsninger, og gjøre vanndata tilgjengelig med banebrytende tilnærminger.

Intoto tilbyr verktøy til folk flest, enten du er hytteeier eller beredskapssjef. Lynraskt skal du forstå vanndata relevant for deg, slik at du kan gjøre riktige vurderinger.

Intoto Studio™

Brukervennlig webbasert verktøy for enkel tilgang på vanndata.

Overalt alltid - for alle

Vår lokale innsikt i vann er tilgjengelig for alle – alltid. Vår misjon er å hjelpe alle som trenger vanndata med det de trenger.

+

Kraftig API

Intoto tilbyr et kraftig API for kunder og partnere som muliggjør bedre tjenester basert på vanndata.

Intelligens

Kunstig & Menneskelig

Intoto jobber med nyskapende intelligente løsninger kvalitetssikret mot tradisjonelle tilnærminger. Sammen med interne og eksterne fageksperter innen bl.a. hydrologi og naturforvaltning, utvikler vi flere nyskapende teknologier som gir vanndata intelligens.

Kunstig intelligens gjør at vi kan analysere store mengder data og gjøre smarte vurderinger, eller se inn i fremtiden om hva som vil skje.

Ta kontakt for å se på hvilke muligheter vi har for å lage modeller for ditt behov.

Videotolking

Tolking av bevegelser og forhold i vann basert på video.

Prediksjon vannivå

Predikerte vannivåer med ekstrem nøyaktighet og oppløsning.

Fremtidige vannkvalitet

Avdekking av spesielle forhold i vannkvalitet.