Vær med å påvirke
hvor Intoto gjøres tilgjengelig!

Slik fungerer det
1. Legg til punkter du ønsker i kartet (maks. 5 stk)
2. Trykk “Meld inn” for å fullføre prosessen. Ferdig!
3. Ønsker er da rapportert til Intoto

Intoto må desverre fokusere tilgjengelig på plattform der det er mest ønske og behov først. Vi gjør jevnlige vurderinger på hvor neste ubygginger blir, beregnet på en rekke parametre. F.eks. trengs det omtrent 25 fiskere med felles interesser for å utløse et nytt punkt.

Tips som øker sjansen
for utbygging der DU vil!

 Del denne siden med andre du tror kan melde behov samme sted.
Jo flere interesserte, jo raskere kan Intoto gjøres tilgjengelig i område.
Tips kommunen eller bedrifter i området om mulighetene.