FILOSOFI

meningsfull vanndata
– for alle!

Vi tror vi kan gjøre en forskjell.
Gjøre vanndata mer tilgjengelig og anvendelig.
Gi verden rundt oss bedre svar på de mange spørsmål
om vann gjennom innovativ bruk av teknologi.

Vann har eksistert siden verdens begynnelse,
men vanndata har verden bare sett begynnelen på.

Værmeldinger forstår alle og har i lomma,
men vannmeldinger er for spesielt interesserte.

Vår misjon er å gjøre vanndata
like anvendelig og verdifullt
– for alle og for hele verden.

EKTE
engasjement | kompetanse | mål

Vi bryr oss om verden rundt oss.