Det er utviklet mulighet for å lage skyggelokasjoner, som muliggjør hyperlokale individuelle lokasjoner, med data sammenstilt fra relevante kilder i nærheten. Kvinesdal kirke er et slikt eksempel.