See the world as a planet

Just minutes after MapBox launched the “earth mode” option in its mapping tools, this was available at Intoto. Try it yourself by zooming out on the map, so you see the whole world. Go to the map.
Se verden som en planet

Se verden som en planet

Bare få minutter etter at MapBox lanserte mulighet for “earth mode” / planetvisning i sine kartverktøy, var dette tilgjengelig hos Intoto. Prøv selv, ved å zoome deg ut i kartet så du ser hele verden. Gå til kartet.

More parameters available in the map

The map is updated with the possibility to see water temperature and pH (from the locations that have this), not just water level. Try it yourself by going to the map and pressing the drop-down menu where it says “Water level” at the bottom of the pages.
Ulike parametre i kart tilgjengelig

Ulike parametre i kart tilgjengelig

Nå er kart oppdatert med mulighet til å se vanntemperatur og pH (fra lokasjonene som har dette), og ikke bare vannivå. Prøv selv ved å gå til kartet, og trykk på nedtrekksmenyen hvor det står “Vannstand” i bunnen av sidene.
Datadrevet konvertering til vannføring tilgjengelig

Datadrevet konvertering til vannføring tilgjengelig

Vannføring (”kubikk” eller m3/s) er en vanlig måleenhet på vannmengder i bevegelse i elver. Tradisjonelt er dette en litt omfattende og fysisk operasjon, med usikkerhet i data mot høye vannivåer. Vi har realisert en datadrevet modell som kombinerer batymertrisk...