Tidligere måtte man eksportere data for å få data i minuttoppløsning. Nå er lokasjonssidene sin graf også oppgradert til minuttdata, i tillegg til at man får oversikt på endringene ved hvert punkt man ser i grafen. Prøv selv ved å gå til en lokasjon.