Velg en side

Vannføring (”kubikk” eller m3/s) er en vanlig måleenhet på vannmengder i bevegelse i elver. Tradisjonelt er dette en litt omfattende og fysisk operasjon, med usikkerhet i data mot høye vannivåer. Vi har realisert en datadrevet modell som kombinerer batymertrisk elvescanning med CFD (Computer Fluid Dynamics), som muliggjør en datadrevet digital prosess med flere muligheter. Prøv selv ved å gå til lokasjonen Sarons Dal, hvor man ser vannføring vann i elva i tillegg til nivået.