Ny funksjon : Sammenligning

Ny funksjon : Sammenligning

Det er nå lansert en enkel funksjon for å sammenligne / sammenstille steder. Test det ut på app.intoto.io/compare/
Intoto oppdatert til Release Candidate

Intoto oppdatert til Release Candidate

Et år har gått siden betaversjon ble lansert. Mange forbedringer er gjort, men litt kjedelige at det aller meste er usynlig. Kjernefunksjonaliteten er nå rimelig stabilt, og vi jobber heftig med å forbedre data-gap. Er ikke vår feil, men vårt problem – så vi er...
Intoto oppdatert til Release Candidate

Intoto updated to Release Candidate

We launched the beta version of Studio a year ago. We work daily to implement more features, most of them not directly visible to the end-user. The core functionality is now reasonably stable, and we are working hard to improve the lack of water data. We don’t believe...
Dataoppløsning og graf oppgradert

Dataoppløsning og graf oppgradert

Tidligere måtte man eksportere data for å få data i minuttoppløsning. Nå er lokasjonssidene sin graf også oppgradert til minuttdata, i tillegg til at man får oversikt på endringene ved hvert punkt man ser i grafen. Prøv selv ved å gå til en lokasjon.

Data resolution and graph upgraded

Previously, you had to do an export to get data in minute resolution. Now the location pages’ graph shows minute data and an overview of the changes at each point you see in the diagram. Try it yourself by going to a location.