Løsninger fra Intoto

Forhold deg til vann
som aldri før

Våre løsninger er sammenstilt av teknologier fra Intoto plattform, tilpasset ulike behov og ulike segment. Felles for dem alle er at de effektiv innhenter og formidler vanndata.

Smart River™
– innsikt i lokale vassdrag

Elver og bekker er som blodårer og livsnerver gjennom alle verdens kontinenter. Smart River tilbyr informasjon gjennom data fra vassdrag slik at det går an å forholde seg til vann i endring.

Smart Port™
– lokale havnivå i sanntid

Med Intoto Smart Port får du målinger av lokale havnivå,
i havna eller andre havområder –  i sanntid.

Smart Fjord™
– oversikt i fjorder og innsjøer

Fjorder og innsjøer har ofte andre kritiske faktorer enn vassdragene de henger sammen med. Vi hjelper med monitorering av hva som skjer i fjorden, gjerne sett i sammenheng med tilsig og vassdrag.

Smart Hydro™
– mer presis vannkraft

Med Intoto Smart Hydro får aktører innen vannkraft tilgang på hyperlokal data til bruk i bl.a. optimalisering av forvaltning, minstevannsføringskrav, publikumsverktøy eller generelt bedre oversikt over vannforvaltning både i sanntid, fremtid og historisk.

Alt du trenger
– i en plattform

Hyperlokal innsikt

Mikrostasjoner av høy kvalitet for målinger urbant eller i naturen, uavhengig av strøm.

Prediksjon

Prediksjoner med ekstrem lokal presisjon og mulighet for behovstilpasning.

Vanndata i sanntid

Data pr. 5 minutt som standard. Støtte for opp til 10hz ved behov.

Vannkvalitet m.m.

Nedbør, pH, salinitet, vanntemperatur m.m. Vi støtter flere parametre.

Avansert enkelt

Vi forenkler tilgang til kommunale målestasjoner, vanskelige datastrømmer og udigitaliserte sensorer

Effektivt tilgjengelig

Bibliotek av verktøy for  konvertering, visualisering og  integrasjoner m.m.

Levert etter ønske

Vår data leveres slik du trenger den, bare si hvor og hvordan.

Vedlikeholdsavtale

Målestasjoner, tilgjengeliggjøring og vedlikehold – som en tjeneste

Presis kvalitet

Høy kvalitet på plattform sikrer høy kvalitet på data.

Og mennesker som er her for å hjelpe deg med dette og mer!