CASE-STUDIE

Bedre
vassdragsmiljø

Mange elver har kalkingsanlegg for å forbedre vannmiljø. Ved å kjøre anleggene smartere, sparer man penger og skaper et mer stabilt vannmiljø for fiskene og en mer balansert vannkvalitet i vassdraget.

Intoto forenkler avanserte problemstillinger

Intoto sin kraftige plattform innehar alle komponenter for å jobbe med avanserte problemstillinger, og kunne beholde fokus på målet: løsningen. Smart, robust og fleksibel teknologi settes i system – og man kan fokusere på det viktigste: bruksverdien! Vår styrke er et komplett økosystem som forvandler verdier fra naturen til digitale tall, på en måte og med en kvalitet du ikke har sett før!

I tett dialog med kommune, kraftverk og fylkeskommune har vi utvilet en løsning som sammenstiller alle eksisterende datakilder, og bygger ut ny nødvendig instrumentering i naturen.

Intoto åpner datasiloer

Her monteres Intoto Apparatus™ på kalkingsanlegg, for en mangedoblet forbedring av datanøyaktighet og kvalitet. Slike eksisterende datasiloer er viktig å få åpnet, gjort tilgjengelig og stanardisert.

Intoto tilfører verdi

  1. Teknisk leder for kalkingsanlegg får bedre grunnlag å styre kalkingsanlegg etter
  2. Modell med kunstig intelligens digitaliserer oppgaver innen styring
  3. Intoto Apparatus maskinvare er klar for fullintegrasjon med 2 veis kommunikasjon og styring på lokasjon, for full automasjon
  4. Andre interessenter får tilgang til mer åpne data fra vassdrag
  5. Bruk av kalking i vassdraget optimaliseres
  6. Fare for “pH-dropp” minker. Dette er kritisk for levedyktighet til smolt (ungfisk av anadrome laksefisk) i vassdrag

Har du en lignende problemstilling?