CASE-STUDIE

Optimaliserte
vannkraftverk

99% av Norges energi er vannkraft, hvor kraftverkene ofte
har krav om minstevannsføringer i vassdrag. Det er i alles interesse å styre vannmengder i vassdrag ut fra både produksjon og vassdragsmiljø. Da trenger man å vite hva som skjer i vassdragene.

Verdifull energi av data

Vi jobber tett med Norges ledende vannkraftprodusent om flere områder med forbedringspotensiale.

Norske kraftverk har siste årene gått fra å være produsenter til å bli samfunnsaktører. De har stor påvirkning for at vassdrag forvaltes og opereres til det beste for både miljø og energi.

Intoto sin første kunde var et kraftverk. Sammen har vi lært mye av hverandre, og sammen har begge fått åpnet øynene for mange nye tanker.

Større vannkraftprodusenter har som regel noen vannmålere ute i felt. De bruker en del timer på telefon i året på å besvare alle mulige spørsmål om vannmengder. Samfunnsrollen, produksjonskrav og  dokumentasjonskrav har blitt mer krevende. I alt dette er det verdifullt å vite mest mulig om naturen rundt seg.

 

Samarbeid er viktig!

Intoto har teknologien – kraftverkene har årevis med erfaring. Sammen muliggjør vi gode løsninger for vassdraget som helhet.

Intoto tilfører verdi

  1. Hydrologen får mer data til sine analysemodeller
  2. Miljøansvarlig får bedre grunnlag i vurderinger av tiltak i vassdrag
  3. Produksjonssjef kan kvalitetssikre mot alle krav
  4. Administrasjonen slipper mange henvendelser
  5. Samspillet med lokalsamfunn og kommune blir mer positivt

Har du en lignende problemstilling?