INOTO TILBYR

Lokal
vanndata

Vi hjelper selskaper, det offentlige og private som har behov for mer og bedre grunnlag for å gjøre sine beslutninger basert på hva som skjer i vassdraget.

Lokal vanndata?

Store vassdrag har ofte 1-2 vannmålere. Veldig mange har ingen! Intoto bygger ut med flere målere der det er få, og nye der det er ingen.

Samtidig integrerer vi informasjon fra eksisterende målere, og integrerer andre kilder av vanndata langs et vassdrag som de fleste ikke vet om.

Samlet får man da et betydelig bedre datagrunnlag for å se hva som skjer i et vassdrag.

Vi kaller det Intelligente vassdrag.

Innovativ leverandør
& koordinator
innen vanndata

Intoto jobber tett sammen med alle som har nytte, verdi eller interesse av vanndata. Vår rolle er å sørge for at alle får data de behøver av høy kvalitet.

Samtidig bidrar vi til en bedre verden.
Vi deler data med alle – så alle drar nytte av det.

 

Vi gjør infrastruktur

Vi utvikler egen måle- og kommunikasjonsteknologi for å få den datakvaliteten vi ønsker.

Vi håndterer vanndata

Vi har en kraftig skyplattform skreddersydd for optimal håndtering av vanndata.

Vi formidler vanndata

Vi leverer egne tjenester som folk flest forstår, og avanserte løsninger til proffkunder.

Men vi har gjort det enkelt!

Du forteller oss bare hvor du trenger det.
Så ordner vi resten – klart til bruk!
Jo flere – jo raskere.

Hvorfor bruke Intoto?

  1. Hyperlokale målinger – steder du faktisk vet om!
  2. Målinger i sanntid – ikke flere timer for sent!
  3. Utrolig brukervennlig – med avansert teknologi bak!
  4. Vannvittig nøyaktig – ikke sånn omtrent!
  5. Vi garanterer at andre også får nytte av det – du hjelper verden!
  6. Informasjon kan deles og integreres – støtte for omtrent alt!
  7. All vanndata på en plass – sammen med værdata!
  8. Markedets raskeste – og mest brukervennlige løsning!
  9. Avanserte funksjoner – når du trenger det!

Har du et behov?

eller

hvis du har en utfordring du lurer på om vi kan løse.