CASE-STUDIE

Forutsigbare
oppdrettsanlegg

Vannet fra fjellet har mange steder en styrende påvirkningskraft på vannkvalitet i norske fjorder. Mer lokal innsikt muliggjør tiltak ved endringer i vannkvalitet – lenge før det påvirker oppdrettsanleggene.

Vann er vann

Lite vet kraftverkene om at en av deres mest fligge brukere av hjemmesidene er oppdrettsnæringen. De sjekker vannmålinger jevnlig – fordi det betyr mye.

Et oppdrettsanlegg følger med på all risiko rundt sine verdier – fiskene!

Innovativ løsninger fra data

Intoto jobber tett sammen med Norges ledende oppdrettsaktør om flere ting.
Kjernen er bedre informasjon om forhold i fjorden og tilhørende vassdrag.

En nyskapende løsning går mot oppdrettsanlegg som ligger i nærheten av kalkede vassdrag. Sur nedbør har over flere år ført til at kalk og aluminiumsforbindelser i jordsmonn blir vasket ut i vassdrag. Aluminium er i visse kjemiske stadier giftig for fisk, spesielt laks og ørret, da det kleber seg på gjellene (som fisken puster med) og reduserer fiskens oksygenopptak. Ved lite kalk fra terreng og jordsmonn blir vann surt (lav pH-verdi), og da er aluminium ofte i en farlig tilstand for fisk.

For å bøte på dette problemet har det blitt iverksatt kalkingstiltak i mange vassdrag, da kalk binder aluminiumsforbindelsene og ufarliggjør forholdet. Problemstillingen er at når dette kalkede vannet renner ut fra vassdraget i fjorden og blandes med saltvann, oppstår en ny kjemisk prosess som frigjør aluminiumet fra kalken. Under noen forhold i denne prosessen blir aluminiumet farlig for fisk igjen. Forholdene har, og kan fortsatt, føre til stor dødelighet av oppdrettslaks i sjøområdene utenfor vassdrag. Det er mange eksempler på at dette har skjedd flere steder i Norge, og det har ført til store tap for oppdrettsnæringen.

Gjennom data er vårt mål å kunne forutsi med sannsynlighet når slike situasjoner forekommer.

Fjord = fjell

En fjord er siste ledd i et vassdrag før det blir sjø. Intoto kobler sammenhengen mellom hva som skjer med vannet i fjellet, underveis til fjorden og i fjorden.  Intoto muliggjør smarte løsninger på avanserte problemstillinger.